Jurgen Lehl / Babaghuri Men’s Wear

Collection

Kiyosumi Main Shop 5/12 – 23
Aoyama 5/12 – 23
Kyoto 5/12 – 23
Sendai 6/9 – 19
Gifu 6/9 – 20
Daimaru Tokyo 6/9 – 20
Takashimaya Shinjuku 6/9 – 20
Daimaru Shinsaibashi 6/9 – 20