Khadi Dress

dress  ¥60,500
scarf ¥31,900
Photograph by Shuhei Tonami
Hair and Make up by Yoko Sasaura